Jdi na obsah Jdi na menu
 


Okopy nad Lidovými sady

Náhodou jsem letos při návratu z Jizerských hor narazil na dobře dochovanou linii zákopů na přístupu k Lidovým sadům ze směru od Rudolfova. Od počátku jsem předpokládal, že se jedná o článek německé obrany Liberce. Neměl jsem v té době vybavení ani čas k detailnějšímu průzkumu. Až na podzim nastaly vhodné podmínky pro průzkum a pořízení fotodokumentace.

Zákopový systém se nachází u křižovatky lesních cest. Krátký přístupový zákop vybíhá z mělké rýhy klesající od křižovatky a směřující téměř paralelně s turistickou cestou. Zákop turistickou cestu přetíná a napojuje se na spojovací zákop. V místě napojení vybíhá přístupový zákop k severnímu palebnému stanovišti. To svým tvarem širokého písmene "V" odpovídá spíše německému než československému střeleckému okopu. Spojovací zákop se klikatí mírně dolů až k odbočce k jižnímu palebnému stanovišti a po několika dalších metrech končí v břehu na malé plošince kryté několika balvany. Jestli zde byl terén upraven např. pro nějaký improvizovaný přístřešek nebo stan není jasné.

Celková délka zákopů je asi 60m, tedy nic ohromujícího. Je to ale na Liberecku první takový komplex (nebo spíše minikomplex), který jsem našel. Hlavní směry přehrazovaly rozsáhlé protitankové příkopy, ale nikde jsem nenašel ani okop střelce. Kolem silnice od Lukášova byla řada okopů, ale nejsou spojeny. Takže mne tento nález dost potěšil.

Po zakreslení do mapy jsem ale zůstal poněkud na rozpacích o účelu postavení. Hlavní směry paleb (i když provedení samozřejmě umožňují daleko širší palebný vějíř) vytvářejí téměř boční palby, ale ke křižovatce směřuje jen levá pozice severního stanoviště. Celkově to vypadá, že šlo o obranu cesty nikoli od severu od Rudolfova, ale z jihovýchodu od Žulového vrchu.

Průzkum okolí, hlavně dolů svahem podél cesty k severozápadu, nepřinesl žádné výsledky. V mělké rýze jsou zde sice dvě prohlubeniny, které by mohly odpovídat okopu střelce, ale jsou natolik nevýrazné, že by bylo velice spekulativní zahrnout je do obrany tohoto prostoru. Z terénního průzkumu bez dobových podkladů nelze zatím udělat nějaké závěry.

BODY GPS

Začátek příst. okopu v rýze 50.78629 15.09013  
Napojení příst. okopu na spoj. zákop a odbočka k severnímu postavení 50.78624 15.09023  
Severní postavení 50.78629 15.09034 12° 148°
Odbočka k jižnímu postavení 50.78592 15.09027  
Jižní postavení 50.78591 15.09035 8° 145°
Konec spoj. zákopu-plošinka 50.78584 15.09026  

 

PRAMENY

-vlastní průzkum 25.10.2015

-http://kontaminace.cenia.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář